Det gode børneliv

20. mar. 2023

Vores overordnede mål i Lillely er at skabe et hjemligt miljø, hvor vi selv har lyst til at være, hvis vi var børn, eller hvis vi skulle aflevere vores eget barn. Vores pædagogiske ståsted og menneskesyn hviler på Rudolf Steiners antroposofiske tanker og ideer. Pædagogikken kendetegnes blandt andet ved et særligt menneskesyn, der deler opdragelsesperioden op i tre livsafsnit.

Første livsafsnit er fra nul til syv år.

Det karakteristiske i den første syvårs periode er, at børn handler; de gør tingene. Senere bliver dét, de gør, dem bevidst som tanke-begreb. Som eksempel kan nævnes et barn, der står og rører i en gryde med sand. Barnet er i sin bevægelse, og hans røren er en bevægelse, som er en efterligning af en bevægelse, han før har set gjort af en voksen, og han afprøver denne handling.

Barnets rækkefølge er: Handling, oplevelse og indsigt. Man kunne sige vilje, følelse og tanke. Hos barnet forholder det sig derfor modsat den voksne, idet den voksne først tænker, så føler, hvorefter der handles.

Barnet skal føle sig tryg og have tillid til de voksne, som de omgås. Det at arbejde anerkendende er ikke en arbejdsmetode, men handler grundlæggende om, hvordan vi er i relation med hinanden. Det handler om samspillet imellem mennesker, små som store.

Det er altafgørende at det miljø, som vi omgiver os med og skaber for os selv og børnene, er trygt og at alle føler sig set som dem de er. I Lillely er vi bevidste om, hvordan vi møder børnene, forældrene og vores kolleger. Alle skal føle, at der er plads til dem, og at der er plads til alle på trods af forskellighed. At vi forsøger at forstå hinandens intentioner positivt, og at vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi tilstræber at møde alle mennesker, der kommer i Lillely på denne måde.

Børnene i Lillely støttes i at lære at klare mange af dagens udfordringer selv.

Vi arbejder med at give dem redskaber til at indgå i positive relationer med hinanden og de voksne. Vi voksne er efterlignelsesværdige rollemodeller for børnene i alt hvad vi gør i handlinger og følelser. Vi tror på, at børn trives bedst i respektfulde og ligeværdige miljøer. Vi er bevidste og tydelige i, hvad børnene har indflydelse på, og hvad de ikke har – vi er ligeværdige, ikke ligestillede.

Seneste artikler

Pædagoger elsker ikke jeres børn …

Pædagoger elsker ikke jeres børn …

– om børns fritid og ferier Vi voksne i Lillely holder alle af børnene, men vi elsker dem ikke og børn skal have så mange timer som muligt sammen med de mennesker, der kan give dem ægte kærlighed for at udvikle et sundt følelsesliv. Institutioner kan give børn meget,...

læs mere

0 kommentarer

Pin It on Pinterest

Share This