Leg ude

Lillely som arbejdsplads

Personalehåndbogen og forældrehåndbogen gælder som tillæg til ansættelseskontrakten for alle ansatte i Lillely, med mindre andet specifikt er beskrevet i den individuelle ansættelseskontrakt.

I Lillely vil vi, udover at have høj pædagogisk faglighed, være en tryg og omsorgsfuld arbejdsplads!

Vi er en arbejdsplads i et lille fællesskab, vi skal værne om. Det er vigtigt, at vi møder hinanden med den positive forventning og at alle – ledelse, kolleger, forældre og børn – vil hinandens og Lillelys bedste. Det betyder, at vi hver især er opmærksomme på at bidrage med god stemning i huset og har en positiv indstilling til hinanden og at løse hverdagens udfordringer i fællesskab.

Vi vil skabe rammer og samarbejde, som sørger for at alle medarbejdere kan trives psykisk og fysisk. Samtidig er vores fornemmeste opgave at sikre gode omgivelser for børnene, som er vores kerneopgave. Derfor er det vigtigt, at man som medarbejder er indstillet på, at beslutninger bliver truffet med børnenes perspektiv som udgangspunkt. I det kollegiale arbejder vi ud fra at barnet mærker de voksnes stemninger og derfor må vi være bevidste om, at stemningen i vores relationer til kolleger og forældre, også er pædagogik der virker kraftigt ind på barnet.

Det er afgørende for trivslen at alle medarbejdere føler, der er en god balance mellem privat- og arbejdsliv. Det skal ledelsen aktivt medvirke til at skabe rammerne for, og det er en del af Lillelys ambition og historie, at vi strækker os langt for at tilgodese vigtige hændelser og balance i medarbejdernes liv. Det kan kun lade sig gøre i en generøs og fleksibel kultur, hvor alle giver og tager og hvor alle tager ansvar for at sige højt, hvis man oplever at balancen tipper.

I Lillely gør vi ikke noget, der er tilfældigt. Alt hvad vi gør og hvordan vi gør det, har en pædagogisk årsag. Derfor er det vigtigt, at alle medarbejdere har en sikker fornemmelse af de overordnede mål og værdier, vi sigter efter i vores hverdag.

Mål, værdier og kultur er grundigt beskrevet i forældrehåndbogen, som alle medarbejdere er forpligtet til at arbejde ud fra og henvise forældre til ved tvivlsspørgsmål. Forældrehåndbogen må ikke blive en hæmsko for forandringer, men skal spille sammen med Lillelys praktiske og pædagogiske kultur. Hvis noget beskrevet i forældrehåndbogen skal ændres, skal det tages op på et personalemøde med mulighed for at belyse det fra alle sider – børnenes, ledelsens, børnehavens, vuggestuens, køkkenets og forældrenes perspektiv skal i spil. Herefter træffes den beslutning der er til det fælles bedste og forældrehåndbogens ændres.

Pin It on Pinterest