Tilsynsnotat 2016 - 2017

Tilsynsnotat 2016 - 2017 

Punktet i tilsynsnotatet

"aftalte opmærksomhedspunkter til opfølgning" med bemærkningen

fokus på realisering af en styrket pædagogisk læreplanlægning

er enslydende for alle daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune på grund af ny dagtilbudsreform i august 2018.