Børnelivet i Lillely - hvordan er det?

Alle børnehaver og vuggestuer er forskellige uanset

pædagogisk retning, så her prøver vi at beskrive hvad vi i Lillely synes er et godt børneliv..

 • Vi har økologisk kostordning der dækker hele dagen, med hjemmelavet mad hver dag
 • Vi er mange voksne pr. barn hver dag.
 • Vi er ude i naturen mange timer hver dag året rundt
 • Huset og haven er indrettet så det minder om et hjem
 • Børnene er aldrig alene med fremmede voksne og vi bruger ikke fremmede vikarer
 • Der er altid et behageligt lydniveau for både store og små.
 • Alle børn, medarbejdere og forældre kender hinanden rigtig godt

Se filmen om steinerpædagogik her:

Filmen om steinerpædagogik

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har en dagligdag som på alsidig vis stimulerer hele barnet.

Det betyder at vi hver dag laver

 • sanglege der stimulerer barnets sprog, motorik og sociale evner.
 • aktiviteter der lærer barnet hvor tingene kommer fra og hvordan de bliver skabt -  eksempelvis madlavning, besøger bondegården, saver brænde, laver bål, planter blomster og grøntsager i haven, gør rent og passer på huset osv.
 • vi er mindst 3 timer i naturen hver dag og øver os i at bruge kroppen.
 • fri leg der stimulerer de sociale evner og selvstændighed.
 • dukketeater der stimulerer barnets evne til koncentration, forestilling og    kreativitet.
 • hviler en halv time med en dyne, så barnet kan få nye kræfter og eftermiddagen bliver lige så rar som formiddagen.

 og mange andre ting. .

 

Normering
Der skal være kærlige voksne med masser af tid og ro til nærvær og fordybelse. Vi lever op til minimumsnormeringerne.

 

God tid
Det er vigtigt at børnene har tid og ro til leg, til fordybelse, til at tage tøj på, til at spise, til at græde, til at trøstes og til at grine og glædes. Vores dag er altid tilrettelagt så vi er helt sikre på at der er ro og ingen stres.

 

Hvordan lære et barn?
Barnet lærer ved selvoplevelse. Det lærer at kende og forstå verden - ikke ved at få det forklaret - men ved at gå på opdagelse og ved at gøre ting sammen med den voksne eller større børn. Det betyder at de aktiviteter og praktiske gøremål vi laver, altid involverer børnene. Når købmanden kommer med vare hjælper børnene med at bære dem på plads. Når vi ordner blomsterbedene kører børnene også med trillebører. Når vi laver mad har børnene en gulerodsskræller der passer til børnehænder, når vi savner brænde har børnene en mindre sav osv. så de der har lyst kan være med og altid tæt på en voksen.

 

Hvordan "virker" et barn?

Barnet er et viljesvæsen, forstået sådan, at når barnet står i en situation, så handler det først, derefter føler det noget derved, og til sidst tænker det måske over det skete, alt efter alder og temperament. For voksne forløber denne proces modsat. Den voksne tænker og overvejer, så føler den efter, og til sidst handler den.Barnet er ikke en lille voksen. Det er organiseret på en anderledes måde. I Lillely arbejdes der ud fra, at når
barnets handlinger ikke er 

fornuftsstyrede som os voksne, er det derfor helt afgørende at vi viser barnet den rigtige vej i livet. Børn gør som vi gør og ikke som vi siger. De voksnes opgave i samvær med børn er til enhver tid at være bevidst om at barnet optager og efterligner vores handlinger, tanker, følelser og stemning. Barnet er derfor altid et spejl af sine omgivelser og kan aldrig bære ansvaret eller skylden for sine handlinger. Vi skal vise dem de rigtige handlinger i stedet for at fortælle dem, at de handler forkert. Så vil de med tiden udvikle sig til sunde unge mennesker der kan gå tillidsfuldt ud i livet.