Kvalitetsmåling 2021

Arbejdstilsynets rapport oktober 2020  Arbejdstilsyn 2020 

 

I 2018 var Julie Haugaard administrativ leder og Pia Nielsen pædagogisk leder.

 

I 2021 var Fie Eidemak daglig leder og Julie Haugaard ejer

 

Arbejdspladsvurdering 2018 og 2021

Se her hvad medarbejderne siger om Lillely i  2018.

Der er 8 ansatte ud af 8 ansatte der har besvaret spørgeskemaet.

Den er gennemført elektronisk, så alle har kunnet svare anonymt.

Medarbejderne skulle angive, hvor enige de er i hvert udsagn.

Værdien 0 stjerner er udtryk for "helt uenig".

Værdien 5 stjerner er udtryk for "helt enig".

APV 2018 

APV 2021

 

 

Forældertilfredshedsundersøgelse 2018 og 2021

Se her hvad vores forældre siger om Lillely i efteråret 2018 og forår 2021

Den er gennemført elektronisk, så forældrene har kunnet svare anonymt.

Forældrene skulle angive, hvor enige de er i hvert udsagn.

Værdien 0 stjerner er udtryk for "helt uenig".

Værdien 5 stjerner er udtryk for "helt enig".

Spørgeskemaundersøgelse 2018 

Børnehave 2021

Vuggestue 2021