Kvalitetsmålinger

Tilsynsnotat 2022 fra Faaborg-Midtfyn Kommune

Tilsynsnotat 2022

 

Arbejdspladsvurdering 2022

I 2022 er Bjørn Verner Jensen leder og Julie Haugaard ejer

APV 2022 

Se her hvad medarbejderne siger om Lillely i  2022.

Der er 9 ansatte ud af 9 ansatte der har besvaret spørgeskemaet.

Den er gennemført elektronisk, så alle har kunnet svare anonymt.

Medarbejderne skulle angive, hvor enige de er i hvert udsagn.

Værdien 0 stjerner er udtryk for "helt uenig".

Værdien 5 stjerner er udtryk for "helt enig".

 

Forældretilfredshedsundersøgelse vuggestue 2022 

 

Forældretilfredshedsundersøgelse børnehave 2022 

 

Faaborg-Midtfyn Kommunes spørgsmål til Lillelys forældre 2022

 

 

 

Arbejdstilsynets rapport oktober 2020  Arbejdstilsyn 2020 

 

I 2021 var Fie Eidemak daglig leder og Julie Haugaard ejer

Arbejdspladsvurdering 2021

Se her hvad medarbejderne siger om Lillely i  2021

Der er 8 ansatte ud af 8 ansatte der har besvaret spørgeskemaet.

Den er gennemført elektronisk, så alle har kunnet svare anonymt.

Medarbejderne skulle angive, hvor enige de er i hvert udsagn.

Værdien 0 stjerner er udtryk for "helt uenig".

Værdien 5 stjerner er udtryk for "helt enig".

APV 2021

 

 

Forældertilfredshedsundersøgelse  2021

Se her hvad vores forældre siger om Lillely i  2021

Den er gennemført elektronisk, så forældrene har kunnet svare anonymt.

Forældrene skulle angive, hvor enige de er i hvert udsagn.

Værdien 0 stjerner er udtryk for "helt uenig".

Værdien 5 stjerner er udtryk for "helt enig".

 

Børnehave 2021

Vuggestue 2021