Presse

Fynske Medier har søndag d. 15. juli 2018  bragt to artikler om Lillely. Den ene under overskriften "Forældre følte sig presset til at tage deres børn ud af privat børnehave” er åben, mens den anden artikel, der rummer Lillelys svar, er låst bag avisens betalingsmur. 

 

Vi kan ikke genkende avisens fremlægning af historien og det kristiske billede der tegnes af vores institution eller ejer. 

 

Vi skal understrege at Lillelys ejer Julie Haugaard indtrængende har anbefalet redaktøren fra Fynske Medier at kontakte vores bestyrelse, vores pædagogiske leder, vores offentlige kontrol-myndighed samt på anden vis fakta-tjekke udsagnene fra de to mødre, hvis udsagn alene bærer historien. 

 

Forældrebestyrelsen har været tæt inde over sagen og har fortsat fuld tillid til den pædagogiske såvel som den overordnende ledelse i Lillely. Derudover skal det understreges at kommunen, hverken i denne sag eller tidligere, har haft anmærkninger til Lillelys praksis. 

 

Det er ligeledes vigtigt for os at påpege, at der er plads til alle børn i Lillely og at der tages hånd om det enkelte barns eventuelle udfordringer i samarbejde med forældrene og kommunens konsulenter som loven foreskriver det.

 

Med venlig hilsen 

Forældrebestyrelsen i Lillely 

 

 

 

 

 

Juli 2015 Fyens Stiftstidende

I et bindingsværkshus i skoven mellem Millinge og Haastrup ligger skovbørnehaven og vuggestuen Lillely, som lige har fejret tre års fødselsdag. Lillely lejer sig ind i et af Steensgaards huse, der nænsomt er bygget om, så det kan rumme en hel institution.

 

Lillely startede i 2012 med to dagplejere, og blev efter et år godkendt som privat institution. Nu er der 12 vuggestuebørn, 18 børnehavebørn, fem pædagoger, tre medhjælpere og en stor, engageret forældreflok.

 

Vuggestuebørnene nyder hverdagen i deres egen lille have og hyggelige stue indenfor, mens børnehavebørnene har god plads i den anden ende af huset og i den store have.

 

Når man træder ind i Lillely, får man med det samme øje på, at stedet minder mere om et hjem end en institution.

 

“Målet er at børnene skal være i landlige omgivelser, der ligner et hjem i både indretning, aktiviteter og stemning. Når de er på deres daglige tur i skoven eller besøger dyrene på Steensgaard, lærer børnene om naturen og madens vej fra jord-til-bord. Det er en kæmpe værdi, at de er ude hver dag hele året rundt og mærker årstidernes skiften og alle de motoriske udfordringer, der følger med, når skoven er deres legeplads,” siger Pernille Robdrup, der er mor til Jakob i børnehaven.

 

“Forældrene har været med til at bygge institutionen op fra bunden. Det oplever vi til fester, arrangementer og hygge ved bålet hver fredag, hvor forældrene møder talstærkt op,” siger hun.

 

FASTE RUTINER I HVERDAGEN

Børnehaven og vuggestuen har hvert deres daglige liv, men er sammen i ydertimerne. Begge steder spiser børnene og de voksne et varmt måltid sammen midt på dagen. Børnene fra vuggestuen er ude i haven hver dag, hvor de laver mange aktiviteter. De kan kigge over deres lille pilehegn til børnehaven, og det gør overgangen fra vuggestue til børnehave tryg og nem for det enkelte barn.

Børnene i vuggestuen sover selvfølgelig til middag hver dag, men de skal ikke undvære middagshvilet helt, når de kommer i børnehave. Børnehaven har en halv times hviletid hver dag.

 

“Hvert barn har et tæppe og en dyne at ligge på, og så ligger vi helt i ro på gulvet i børnehaven. Her lærer børnene mange af de kompetencer, de senere skal bruge i skolen - at være stille og ligge stille uden udefrakommende stimuli. De kan mærke dem selv og fordøjer dagens indtryk. Når de bliver hentet har de stadig kræfter til en eftermiddag med mor og far, indkøb, legeaftaler osv. Alle mennesker – store som små har brug for en stille stund i løbet af en lang dag,” siger leder og stifter af Lillely, Julie Haugaard Jørgensen.

 

“Lillely er ikke større end at alle kender alle, og derfor føles det som en stor familie og det er altid trygt at aflevere sit barn. Der er hver morgen en kendt voksen at aflevere til og masser af tid og nærvær. Huset har et hyggeligt køkken i midten, som alle børn holder meget af at hjælpe til i. Hver dag laver pædagogerne varm økologisk mad med masser af grøntsager sammen med børnene, og vi forældre elsker at vi aldrig skal tænke på madpakker,” siger Louise Kjems, der er mor til to børn i Lillely.

 

Hun sidder også i forældrebestyrelsen, der mødes en gang hver anden måned og tager sig af praktiske ting som for eksempel åbent hus-arrangementer og planlægning af arbejdsdage. Bestyrelsen er også forældrenes stemme i forhold til personalet og kommunen, når der er noget, de ønsker anderledes.

 

GLAD FOR SAMARBEJDET MED KOMMUNEN

 

Samarbejdet med kommunen fylder meget i en institutions hverdag, selvom den er privat. “Vi er heldige at bo i en kommune, der har prioriteret et godt samarbejde med de private institutioner. Vi har en god kontakt til kommunens fagfolk, og det er en stor hjælp, når vi har et barn med brug for ekstra støtte til for eksempel talepædagog eller børnepsykolog. Samtidig har alle familier ret til den samme økonomiske hjælp som børn i kommunale institutioner,” fortæller Julie Haugaard Jørgensen.

 

På grund af Lillelys størrelse er det en udfordring at finde tid til alt det administrative med dokumentation af pædagogisk praksis, læreplaner, kvalitetstandarden med mere, som private institutioner skal leve op til på lige vilkår med de kommunale større institutioner. Men heldigvis er det med tiden og erfaringen lykkedes at få alle ender til at mødes.

 

”Vi sætter utrolig stor pris på vores lille størrelse, der gør hverdagen tryg for både store og små og så må vi tage de udfordringer der følger med,” siger leder Julie Haugaard Jørgensen.

 

Grundværdierne i Lillely er inspireret af Rudolf Steiners pædagogik. Det betyder blandt andet, at der er stort fokus på børnenes omgivelser og sanseindtryk, at der bliver sunget meget og at børnene altid ved, hvad dagen bringer. Det sker ud fra den grundtanke, at kun når børn er trygge og i balance, kan de udvikle sig og tilegne sig alle de kompetencer de skal bruge i livet efter børnehaven.

 

“Vi har netop sendt de første tre børn, der har haft hele deres børnehavetid i Lillely, i skole. Det var helt særligt for os. Børnene var meget skoleparate og heldigvis var både børnene og deres forældre meget glade for deres børnehavetid,” siger Julie.

Hun glæder sig også over den gode modtagelse Lillely har fået i lokalsamfundet og ikke mindst nabobørnehaven i Haastrup.

 

"Vi samarbejder om kurser, sidder i et meget givende ledernetværk sammen og vi henviser til hinanden hvis vi ved der er ledige pladser hos naboen,” siger hun. I Lillelys børnehave er der netop nu fire ledige pladser, mens vuggestuen er fyldt op to år frem.

 

“Når vi afleverer vores børn om morgenen, er det i nogle fantastiske omgivelser. Børnene har tillid til de voksne, og for os som forældre er det dejligt at se at både børn og medarbejdere trives i Lillelys fællesskab,” siger Louise Kjems.