Aktiviteter

Dagens aktiviteter

Dagen er tilrettelagt ud fra tanken og rytmen om en vekslen mellem fri leg og voksenstyret aktivitet.
Her er en beskrivelse af nogle af de mange aktiviteter vi laver i Lillely

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Fri leg

Legen er et frirum for barnet, hvor det kan eksperimentere og fantasere og bearbejde stort som småt. I legen er det lille barn ikke afmægtigt og afhængigt af den ydre verden, men kan skabe sig en egen magisk ’som om-verden’, hvor alt principielt er muligt.

Det får herigennem mulighed for at fastholde og bearbejde virkelige hændelser i legens symbolske former, at afreagere følelsesmæssige belastninger, eksperimentere med forskellige rolleidentiteter og i samspillet med de andre børn udvikle social kompetence og forståelse for sig selv og verden. Hertil kommer, at barnet i legen har rig mulighed for at udvikle abstraktions- og koncentrationsevne, sprog, kreativitet og kulturel kompetence – alt sammen evner, som er nødvendige forudsætninger for en vellykket skolestart..

Den frie leg er så meget mere end det lyder af. Børn lære ved efterligning. De gør som vi gør og ikke som vi siger – det ved alle forældre. Derfor må alt hvad vi voksne foretager os, være efterligningsværdigt og skabe inspiration til børnenes leg. Vi voksne 

er med til at skabe rammerne for børnenes leg, ved at udføre nødvendige gøremål som madlavning, håndarbejde, save brænde, fodre dyrene, gøre rent osv. Børnene hjælper til, i det omfang de har lyst og leger omkring os. Herved kan legen udvikle sig uden voksenindblanding og blive skabende for barnet. Legetøjet i naturmaterialer er med til at stimulere barnets sanser og fantasi.

 

Sangleg

Når dagen begynder, samles vi alle i en kreds og synger goddag til dem der er her, og nævner dem der mangler. Vi laver rim og remser, fingerlege og rollelege, hvor vi øver os i at være i centrum eller at lade andre komme til. Vi synger om årstiden og festerne og den danske kultur..

Til alle sange og remser laver vi bevægelser, som børnene efterligner og herved øver de sig kropsligt, i både sprogligt og grov - og finmotorik. Musik og sang fylder meget i hverdagen.
 

 

Fælles mad og spisning

Når børnene kommer om morgenen dufter køkkenet allerede af dagens råvare. De kommer ofte ud i køkkenet og vil gerne hjælpe. De skræller, skyller, skære, røre og hælder med stor fornøjelse og de elsker børnehavens mad. Når vi har været udenfor hele formiddagen kommer vi ind til et bord dækket med levende lys, en buket blomster, tallerkner og glas..

Alle har faste pladser og vi synger en sang inden vi spiser. Vi spiser i rolig stemning og børnene spiser grøntsager i så store mængder at forældrene har svært ved at tro det. Nye børn oplever at de andre børn elsker maden og så spiser de også selv med stor lyst.
Vi bliver siddende til alle er færdige og synger en tak-for-mad sang.
 

Hviletid

Hver dag hviler alle børn sig i en halv time. Alle har 2 tæpper med hjemmefra som dufter dejligt af tryghed. Ikke alle falder i søvn, men alle får ro til at mærke sig selv og hvile sanserne. Der er helt stille og vi vågner langsomt op til eventyrfortælling.

Denne stund gør at ingen børn er overtrætte når de bliver hentet. Der er stadig kræfter til en hyggelig eftermiddag hjemme hos jer forældre.

 

 

Eventyr  og historier med dukketeater
Eventyret skaber billeder i fantasien hos barnet, de øver sig i at koncentrere sig og lytte. Vi tænder et lys, synger eventyrsangen og fortæller uden en bog. Vi bruger ofte et lille dukketeater til at understøtte fortællingen og billederne og gentager det samme eventyr i mindst en uge, så børnene kan tage det rigtigt til sig. Alt efter børnenes alder laver vi remseeventyr, folkeeventyr eller årstidsfortælling.

 

 

Bagedag
Bagedagen starter med at vi i fællesskab tilbereder dej til brød.

Nogle børn kværner måske hele kærner til mel på en hånddrevet kværn. Dejen hæver, og børnene deltager i bageprocessen. Vi ælter, former, sætter på plade og oplever, at brødet bages. Vi mærker 

duften af det friskbagte brød, når det kommer ud af ovnen. På den måde oplever barnet hele processen fra korn til færdigbagt brød. Vi smører bollerne og nyder frokosten i fællesskab.
 

 

 

 På bondegårds tur

Vi tager på tur til Steensgaards landbrug, hvor vi får la

v at følge årstidens gøremål sammen med bondemanden. Vi skal fodre dyr, lukke lam på græs, klippe får, tærske korn og mange mange andre ting i årets løb. Vi kommer helt tæt på naturens gang og børnene får lov at smage, se, dufte og mærke hvordan vores mad når hele vejen fra dyret i stalden, og ind på middagsbordet.

 

 


Maledag
Vi maler med flydende akvarelfarver pa vadt papir. Børnene stifter bekendtskab med farvernes væsen, lever sig ind i hvordan farverne er, hvordan de mødes og blander sig, helt uden forklaring. De erfarer selv, hvordan den grønne farve opstar i mødet mellem den bla og den gule. Nar vi maler, er det altid i en rolig atmosfære, hvor barnet far ro til at fordybe sig, en ren sanseoplevelse. Nar vi maler med naturlige farver vadt i vadt, oplever barnet, at billedet aldrig bliver ”grimt” eller ”forkert”.

På skovtur
Pa en almindelig turdag går vi til vores sted i løvskoven..

Alt efter arstiden er der rig mulighed for at samle fastelavnsris, plukke anemoner, høre fuglestemmer, klatre, balancere, samle kogler, mos og lege i skoven.

 

 

 

 

Båldag

Båldagen er et heldagsprojekt, som involvere mange sanser, og som er fuld af opgaver for store og sma. I dag er mange børn enten bange for ild eller næsten manisk tryllebundet af ildens magi. Det er indlysende, at ilden kan brænde os og dermed skade os -enten pa vores krop eller brænde ting, vi holder af, men ilden er ogsa en nødvendighed i form af varmekilde og mulighed for madlavning. Vores mal med baldagen er at anskueliggøre, at ildens varmende egenskaber gør vores mad varm, mør og aromatisk. Vi har ogsa det for øje, at børnene skal lære at omgas balet pa en afslappet, fornuftig og ansvarlig made..

Dette mal kan vi kun na, nar en voksen patager sig ansvaret for balet og holder øje med at ”balreglerne” overholdes. På baldagen startes balet tidligt, maske før det er blevet rigtig lyst. Vi renser grønsager, snitter, river og smager. Grønsagerne giver mange gode sanseindtryk, smag, form og farve. Nogle børn saver brænde af tykke grene hentet i skoven. Nogle kan sidde ved balet og iagttage, andre kan lege eller arbejde med snitteværktøjet i et lille stykke træ.